Sakarya Karasu Devlet Hastanesi

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sakarya Karasu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Hedefleri

Güncelleme Tarihi: 21/02/2018

KARASU DEVLET HASTANESİ 2018 YILI KALİTE HEDEFLERİ

 1. Sağlıkta Kalite Standartları puanını  % 94(0,94) ve üzerinde tutmak.
 2. Hastanemizin  HİMSS Stage 6 Belge başvurusunun yapılarak belgelendirilmesini sağlamak.
 3. Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında çalışan bireysel görüş ve önerileri, DÖF takiplerini otomasyon üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak.
 4. Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında DÖF takiplerinin %85 oranında belirlenen sürelerde sonuçlandırılması.
 5. Personel memnuniyet oranını % 75 ve üzerinde tutmak.
 6. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak.
 7. Genel poliklinik hizmetlerinden ayaktan hasta memnuniyet oranını % 95’in üstünde tutmak ve muayne zaman aralığının belirlenen tahmini aralık içinde gerçekleşmesini sağlamak.(1 saat)
 8. Genel Yataklı Servis Hizmetleri Hasta Memnuniyetini % 95 oranının üstünde tutmak,
 9. Acil Sağlık Hizmetlerinde hasta memnuniyeti oranını %90'nın üstünde tutmak,
 10. Yataklı servislerde hasta düşme oranını %0. 2’in altında tutmak.
 11. Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızını%3’ün altında tutmak.
 12.  Enfeksiyon Kontrol önlemleri ve çalışan güvenliği kapsamında meydana gelebilecek personel delici kesici alet yaralanmalarını % 2’in altında tutmak ve oluşan olaylar sonrasında taramaların %100 tamamlanmasının sağlanması.
 13. Klinikler Sağlıkta Kalite Standartları Hasta Bakımı bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak(Tüm yataklı Servisler)
 14. Doğumhane hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 15. Sağlıkta Kalite Standartları Ameliyathane bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak.
 16. Radyasyon Güvenliği Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90 ve üzerinde tutmak
 17. Sağlıkta Kalite Standartları İlaç Yönetimi bölüm puanını % 90 üzerinde tutmak ve HIMSS Stage 6  Eczane İlaç Yönetimi uygulamalarını sağlıyor  olmak.
 18. Sağlıkta Kalite Standartları Biyokimya Laboratuvarı bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak.
 19. Acil Sağlık Hizmetleri müşahade kalış sürelerini 4 saatin altında tutmak.
 20. Acil Sağlık Hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak.
 21. Hemodiyaliz Ünitesi Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 90ve üzerinde tutmak.
 22. Transfüzyon Merkezi  kan imha oranını %10’un altında tutulmasını sağlamak.
 23. Teknik birime gelen iş taleplerinin aylık ortalama %100 oranda sonlandırmak. Arıza bildirimlerinin ve takiplerinin %100 HBYS üzerinden yapılmasının sağlanması.
 24. Malzeme ve Cihaz Yönetimi Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 85 üzerinde tutmak, malzeme istemlerinin tümünün HBYS üzerinden yapılmasını sağlanması ve demirbaş takiplerinin HBYS üzerinden yapılmasını sağlamak.
 25. Bilgi Yönetiminde HBYS kaynaklı sorunların(yazılım değişikliği gerektirmeyen konular) %100’ünü bir hafta içinde çözüme kavuşturmak.
 26. Otelcilik Hizmetleri Sağlıkta Kalite Standartları bölüm puanını % 95 ve üzerinde tutmak.
 27. Yaşam Sonu Hizmetler Sağlıkta Kalite Standartları  bölüm puanını %90 ve üzerinde tutmak.
 28. Laboratuar kan alma biriminde poliklinik hastalarının bekleme sürelerini 15 dakika ve altında tutmak.
 29. Biyokimya Laboratuvarı sonuç verme zamanına uyum oranını %95 ve üzeri gerçekleştirmek
 30. Acil Durum Afet Yönetimi kapsamında tesis tahliye ve yangın tatbikatının en az yılda bir kez aktif şekilde uygulanmasını sağlamak.
 31. Tesis Yönetimi bölüm kalite puanını %90’ın üzerinde tutmak ve tesis kaynaklı düşme olaylarını %0 oranında tutmak(olayların bildirilmesi/olay bildirimi şu ana kadar mevcut değil)
 32. Dış Kaynak Kullanımı bölüm standart ve hizmet prosedürlerinin belirlenmesini sağlamak.
 33. Yoğun Bakım SKS puanını%90 ve üzerinde tutmak.

*Kalite hedeflerimiz Kalite Hedefleri Planlama ve Takip Formu(KY.FR.03) ile kayıt altına alınır ve değerlendirilir.

**Hedefler üst yönetim, bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumlularının katılımıyla belirlenmiştir.